Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 10/01/2018 17:27:25

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Số điện thoại

1

Vi Thanh Định

Bí thư Đảng uỷ

2

Hà Việt Khoa

Phó BT TT ĐU

0988352107

3

Hà Văn Khuyên

P.CT HĐND

01695776746

4

Lò Văn Xuân

CT UBND

0914259748

5

Lò Minh Chiến

PCT UBND

01698408298

6

Hà Văn Tuất

PCT UBND

0916309353

7

Lương Văn Đông

CT MTTQ

01697630060

8

Ngân Văn Trung

CT Hội CCB

0915760159

9

Hà Văn Tân

Bí thư Đoàn TN

01663568313

10

Hà Thị Hạnh

CT Hội PN

0988542735

11

Hà Văn Tuấn

CT Hội ND

01633624053

12

Vi Văn Tiên

Trưởng CA

0944850122

13

Vi Văn Hùng

CHT QS

01639848204

14

Hà Thanh Lịch

VP TK

01648209089

15

Khay Thị Huệ

VP TK

0976843819

16

Mai Đức Qúy

Tài chính- KT

0914354789

17

Hà Thị Lệ

Tài chính- KT

01644721089

18

Ngân Duy Hùng

Đc NN-XD&MT

01666345959

19

Hà Văn Ân

ĐC-NN-XD&MT

0964903393

20

Hà Văn Bản

Văn hoá-xã hội

02373707934

21

Ngô Thị Việt

Văn hóa-Xã hội

0987557319

22

Hà Văn Thanh

Tư pháp hộ tịch

01684654571

23

Hà Văn Bình

Tư pháp hộ tịch

0989923861

Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 10/01/2018 17:27:25 (GMT+7)

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Số điện thoại

1

Vi Thanh Định

Bí thư Đảng uỷ

2

Hà Việt Khoa

Phó BT TT ĐU

0988352107

3

Hà Văn Khuyên

P.CT HĐND

01695776746

4

Lò Văn Xuân

CT UBND

0914259748

5

Lò Minh Chiến

PCT UBND

01698408298

6

Hà Văn Tuất

PCT UBND

0916309353

7

Lương Văn Đông

CT MTTQ

01697630060

8

Ngân Văn Trung

CT Hội CCB

0915760159

9

Hà Văn Tân

Bí thư Đoàn TN

01663568313

10

Hà Thị Hạnh

CT Hội PN

0988542735

11

Hà Văn Tuấn

CT Hội ND

01633624053

12

Vi Văn Tiên

Trưởng CA

0944850122

13

Vi Văn Hùng

CHT QS

01639848204

14

Hà Thanh Lịch

VP TK

01648209089

15

Khay Thị Huệ

VP TK

0976843819

16

Mai Đức Qúy

Tài chính- KT

0914354789

17

Hà Thị Lệ

Tài chính- KT

01644721089

18

Ngân Duy Hùng

Đc NN-XD&MT

01666345959

19

Hà Văn Ân

ĐC-NN-XD&MT

0964903393

20

Hà Văn Bản

Văn hoá-xã hội

02373707934

21

Ngô Thị Việt

Văn hóa-Xã hội

0987557319

22

Hà Văn Thanh

Tư pháp hộ tịch

01684654571

23

Hà Văn Bình

Tư pháp hộ tịch

0989923861