LungCao.png
Xã Lũng Cao nằm ở phía tây bắc của huyện Bá Thước.
- Phía đông giáp xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.
- Phía nam giáp các xã Cổ Lũng và Lũng Niêm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.
- Phía tây giáp xã Thành Sơn, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.
- Phía bắc giáp xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa và các xã Pù Bin, huyện Mai Châu, Bắc Sơn và Nam Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.