Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước2
2Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước2
3Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt2
4Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt2
5Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt2
6Cấp Giấy phép xây dựng tạm2
7Gia hạn Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt.2
8Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú1
9Xoá đăng ký tạm trú2
10Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu trường hợp thay đổi chủ hộ2
11Điều chỉnh những thay đổi trong Sổ hộ khẩu trường hợp có thay đổi địa giới hành chính2
12Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh2
13Điều chỉnh sổ hộ khẩu trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong Sổ hộ khẩu2
14Cấp Sổ hộ khẩu cho cá nhân, hộ gia đình2
15Cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú2
16Xóa đăng ký thường trú đối với người đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới2
17Xóa đăng ký thường trú đối với các trường hợp: Chết, bị Toà án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết; được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại; đã có quyết định huỷ đăng ký thường trú; ra nước ngoài để định cư2
18Tách sổ hộ khẩu có cùng một chỗ ở hợp pháp2
19Tách sổ hộ khẩu có chỗ ở hợp pháp riêng2
20Lưu trú và thông báo lưu trú2
21Khai báo tạm vắng2
22Đăng ký thường trú cho chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo2
23Đăng ký thường trú cho người chưa thành niên, không đăng ký thường trú cùng cha, mẹ; cha hoặc mẹ2
24Đăng ký nhân khẩu thường trú cho người sống độc thân được cơ quan, tổ chức, cá nhân chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung2
25Đăng ký thường trú cho Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu Việt nam còn giá trị sử dụng, vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về nước sinh sống2
26Đăng ký nhân khẩu thường trú cho người đã thành niên cư trú trong nước2
27Đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú2
28Đổi, cấp lại sổ hộ khẩu2
29Cấp giấy chuyển hộ khẩu2
30Xác nhận đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cho công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn.2