Bá Thước phát triển nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện

Ngày 22/12/2014 10:55:12

Kể từ khi nhà máy thủy điện Bá Thước 2 đi vào vận hành gần 2 năm nay, người dân huyện Bá Thước sống ven lòng hồ thủy điện đã biết tận dụng mặt nước để phát triển nghề nuôi cá lồng tạo thêm việc làm, tăng thu nhập xóa đói giảm nghèo.

Từ vài chục lồng, bè nuôi cá đến nay 5 xã ven lòng hồ thủy điện Bá Thước 2 đã có hàng trăm hộ nuôi cá lồng với gần 500 lồng nuôi. Xã có nhiều hộ dân nuôi cá lồng hiện nay là xã Ái Thượng trên 200 lồng. Để giúp cho bà con ở ven lòng hồ tận dụng mặt nước phát triển nuôi cá lồng, xã Ái Thượng đã phối hợp với các ngành chức năng của huyện tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nuôi cá lồng cho các hộ. Nếu như trước đây bà con đóng lồng nuôi theo cách truyền thống bằng tre, luồng, nay nhờ được hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá bằng lưới quây đã giảm được chi phí đầu tư và đem lại hiệu quả cao hơn. Từ đó nhiều hộ đã áp dụng phương pháp nuôi mới này, có hộ nuôi đến 4- 5 lồng, trừ chi phí, cho thu nhập khá.

Nói về phong trào phát triển nghề nuôi cá lồng ở thôn, bản, ông Trương Công Suất ở làng Côn, xã Ái Thượng cho biết :“ Gia đình tôi đã mạnh dạn đầu tư đóng 5 lồng bè, thả từ 300 đến 400 con cá. Thấy gia đình tôi làm hiệu quả, các hộ dân trong thôn đã hưởng ứng, hiện nay cứ mỗi hộ ít nhất có một lồng cá”

Nói về hiệu quả nuôi cá lồng, anh Trương Văn Đức – hộ nuôi cá lồng ở Làng Mí, xã Ái Thượng cho biết:“ Được xã tổ chức tập huấn kỹ thuật, gia đình tôi đã nuôi 5 lồng cá, mỗi lồng nuôi 50 con, trừ chi phí cho thập nhập từ 20 đến 30 triệu đồng/ 5 lồng.”

Nghề nuôi cá lồng ở Bá Thước đã có từ lâu, tuy nhiên, việc nuôi cá lồng còn nhỏ lẻ mang tính kinh nghiệm, chưa áp dụng kỹ thuật chăn nuôi nên chưa phát triển. Xác định nghề nuôi cá lồng là một lợi thế, do huyện Bá Thước có hơn 40 km sông Mã chảy qua, với 2 lòng hồ thủy điện Bá Thước 1 và Bá Thước 2 nên thuận lợi cho phát triển nghề này. Huyện đã tập trung chỉ đạo các xã ở ven khu vực lòng hồ thủy điện khôi phục nghề nuôi cá lồng, có các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các hộ nhằm nhân rộng nghề nuôi cá lồng, tạo thêm việc làm cho người dân, góp phần tăng thu nhập xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Nói về định hướng phát triển nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện, ông Lê Trung Lương – phó trưởng phòng Nông nghiệp huyện Bá Thước trao đổi với chúng tôi :“ Sau khi nhà máy thủy điện Bá Thước 2 đi vào hoạt động, mặt nước dâng đến cao trình 41m, do đó rất thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản ven lòng hồ thủy điện. Huyện đã có chủ trương xin được quản lý mặt nước lòng hồ để nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nghề nuôi cá lồng. Trước mắt, huyện xây dựng kế hoạch về nuôi các lồng, tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ một số chính sách thực hiện mô hình trình diễn cho bà con, đồng thời xây dựng quy hoạch theo định hướng của huyện. Khi mô hình nuôi cá lồng ở lòng hồ thủy điện Bá Thước 2 có hiệu quả, sẽ được nhân rộng một số xã khu vực lòng hồ thủy điện Bá Thước 1.”

Có thể khẳng định, nghề nuôi cá lồng là hướng đi đúng, đã cơ bản giải quyết bài toán khó khăn về việc làm và thu nhập cho hàng trăm hộ dân không còn đất sản xuất ven lòng hồ thủy điện Bá Thước. Mong rằng thời gian tới,cần có sự quan tâm hơn nữa của huyện, sự phối hợp đồng bộ của các ngành và các xã tạo điều kiện hỗ trợ cho hộ dân sống ven lòng hồ phát triển nghề nuôi cá lồng theo hướng vững chắc mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở huyện miền núi Bá Thước.


Thực hiện:Văn An

( Đài TT-TH )

Bá Thước phát triển nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện

Đăng lúc: 22/12/2014 10:55:12 (GMT+7)

Kể từ khi nhà máy thủy điện Bá Thước 2 đi vào vận hành gần 2 năm nay, người dân huyện Bá Thước sống ven lòng hồ thủy điện đã biết tận dụng mặt nước để phát triển nghề nuôi cá lồng tạo thêm việc làm, tăng thu nhập xóa đói giảm nghèo.

Từ vài chục lồng, bè nuôi cá đến nay 5 xã ven lòng hồ thủy điện Bá Thước 2 đã có hàng trăm hộ nuôi cá lồng với gần 500 lồng nuôi. Xã có nhiều hộ dân nuôi cá lồng hiện nay là xã Ái Thượng trên 200 lồng. Để giúp cho bà con ở ven lòng hồ tận dụng mặt nước phát triển nuôi cá lồng, xã Ái Thượng đã phối hợp với các ngành chức năng của huyện tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nuôi cá lồng cho các hộ. Nếu như trước đây bà con đóng lồng nuôi theo cách truyền thống bằng tre, luồng, nay nhờ được hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá bằng lưới quây đã giảm được chi phí đầu tư và đem lại hiệu quả cao hơn. Từ đó nhiều hộ đã áp dụng phương pháp nuôi mới này, có hộ nuôi đến 4- 5 lồng, trừ chi phí, cho thu nhập khá.

Nói về phong trào phát triển nghề nuôi cá lồng ở thôn, bản, ông Trương Công Suất ở làng Côn, xã Ái Thượng cho biết :“ Gia đình tôi đã mạnh dạn đầu tư đóng 5 lồng bè, thả từ 300 đến 400 con cá. Thấy gia đình tôi làm hiệu quả, các hộ dân trong thôn đã hưởng ứng, hiện nay cứ mỗi hộ ít nhất có một lồng cá”

Nói về hiệu quả nuôi cá lồng, anh Trương Văn Đức – hộ nuôi cá lồng ở Làng Mí, xã Ái Thượng cho biết:“ Được xã tổ chức tập huấn kỹ thuật, gia đình tôi đã nuôi 5 lồng cá, mỗi lồng nuôi 50 con, trừ chi phí cho thập nhập từ 20 đến 30 triệu đồng/ 5 lồng.”

Nghề nuôi cá lồng ở Bá Thước đã có từ lâu, tuy nhiên, việc nuôi cá lồng còn nhỏ lẻ mang tính kinh nghiệm, chưa áp dụng kỹ thuật chăn nuôi nên chưa phát triển. Xác định nghề nuôi cá lồng là một lợi thế, do huyện Bá Thước có hơn 40 km sông Mã chảy qua, với 2 lòng hồ thủy điện Bá Thước 1 và Bá Thước 2 nên thuận lợi cho phát triển nghề này. Huyện đã tập trung chỉ đạo các xã ở ven khu vực lòng hồ thủy điện khôi phục nghề nuôi cá lồng, có các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các hộ nhằm nhân rộng nghề nuôi cá lồng, tạo thêm việc làm cho người dân, góp phần tăng thu nhập xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Nói về định hướng phát triển nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện, ông Lê Trung Lương – phó trưởng phòng Nông nghiệp huyện Bá Thước trao đổi với chúng tôi :“ Sau khi nhà máy thủy điện Bá Thước 2 đi vào hoạt động, mặt nước dâng đến cao trình 41m, do đó rất thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản ven lòng hồ thủy điện. Huyện đã có chủ trương xin được quản lý mặt nước lòng hồ để nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nghề nuôi cá lồng. Trước mắt, huyện xây dựng kế hoạch về nuôi các lồng, tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ một số chính sách thực hiện mô hình trình diễn cho bà con, đồng thời xây dựng quy hoạch theo định hướng của huyện. Khi mô hình nuôi cá lồng ở lòng hồ thủy điện Bá Thước 2 có hiệu quả, sẽ được nhân rộng một số xã khu vực lòng hồ thủy điện Bá Thước 1.”

Có thể khẳng định, nghề nuôi cá lồng là hướng đi đúng, đã cơ bản giải quyết bài toán khó khăn về việc làm và thu nhập cho hàng trăm hộ dân không còn đất sản xuất ven lòng hồ thủy điện Bá Thước. Mong rằng thời gian tới,cần có sự quan tâm hơn nữa của huyện, sự phối hợp đồng bộ của các ngành và các xã tạo điều kiện hỗ trợ cho hộ dân sống ven lòng hồ phát triển nghề nuôi cá lồng theo hướng vững chắc mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở huyện miền núi Bá Thước.


Thực hiện:Văn An

( Đài TT-TH )