Huyện Bá Thước: Gần 87.000 người tham gia học tại trung tâm học tập cộng đồng

Ngày 22/12/2014 11:04:35

(THO) - Năm 2014 các trung tâm học tập cộng đồng huyện Bá Thước đã mở được hơn 1.200 lớp học với các nội dung: phổ biến chính sách, giáo dục pháp luật; chuyển giao khoa học - kỹ thuật; dạy nghề... thu hút gần 87.000 lượt người (chiếm 82% dân số toàn huyện) tham gia.

Nhiều trung tâm hoạt động hiệu quả cao, trong đó có 12 trung tâm đạt loại tốt (chiếm 52% số trung tâm toàn xã), như: Thiết Ống mở được gần 100 lớp, thu hút hơn 9.000 người tham gia; Ban Công mở được 80 lớp thu hút gần 7.000 người tham gia; số trung tâm còn lại đạt loại khá.
Để các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao, đội ngũ cán bộ, giáo viên tại các trung tâm đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tích cực khảo sát nhu cầu của người dân để mở các lớp học. Nhiều thành viên trong các gia đình sau khi học xong đã áp dụng khoa học - kỹ thuật vào quá trình sản xuất, cho thu nhập từ 60-70 triệu đồng/năm. Đặc biệt, các trung tâm học tập cộng đồng còn phối hợp với các đơn vị tìm kiếm việc làm cho nhân dân sau khi theo học tại các lớp đào tạo nghề. Trong năm 2014, hơn 1.000 người có việc làm sau khi tham gia học nghề.

Huyện Bá Thước: Gần 87.000 người tham gia học tại trung tâm học tập cộng đồng

Đăng lúc: 22/12/2014 11:04:35 (GMT+7)

(THO) - Năm 2014 các trung tâm học tập cộng đồng huyện Bá Thước đã mở được hơn 1.200 lớp học với các nội dung: phổ biến chính sách, giáo dục pháp luật; chuyển giao khoa học - kỹ thuật; dạy nghề... thu hút gần 87.000 lượt người (chiếm 82% dân số toàn huyện) tham gia.

Nhiều trung tâm hoạt động hiệu quả cao, trong đó có 12 trung tâm đạt loại tốt (chiếm 52% số trung tâm toàn xã), như: Thiết Ống mở được gần 100 lớp, thu hút hơn 9.000 người tham gia; Ban Công mở được 80 lớp thu hút gần 7.000 người tham gia; số trung tâm còn lại đạt loại khá.
Để các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao, đội ngũ cán bộ, giáo viên tại các trung tâm đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tích cực khảo sát nhu cầu của người dân để mở các lớp học. Nhiều thành viên trong các gia đình sau khi học xong đã áp dụng khoa học - kỹ thuật vào quá trình sản xuất, cho thu nhập từ 60-70 triệu đồng/năm. Đặc biệt, các trung tâm học tập cộng đồng còn phối hợp với các đơn vị tìm kiếm việc làm cho nhân dân sau khi theo học tại các lớp đào tạo nghề. Trong năm 2014, hơn 1.000 người có việc làm sau khi tham gia học nghề.